"Komunikacja pracuje dla tych,
którzy nad nią pracują"
- John Powell

Oferta szkoleniowa

Specjalizuję się w negocjacjach i komunikacji międzykulturowej. Posiadam ekspercką znajomość z zakresu Francji, Korei Pd oraz Chin.

 • Trening interkulturowy

  - Korea Południowa
  - Chiny
  - Francja - w językach: francuskim lub polskim
  - Włochy - z elementami j. włoskiego
  - Szwecja - z elementami j. szwedzkiego

 • Od Konfucjusza do etykiety biznesu

  niezbędne wiadomości o chińskiej kulturze, mentalności, wartościach, zwyczajach oraz biznesowym savoir vivre
  szkolenie 5 godzinne, 8 godzinne lub 2 dniowe w j. polskim lub francuskim

 • Kultura korporacyjna w Korei Południowej

  praktyczne wskazówki ułatwią współpracę z firmą koreańską, przygotują do spotkania biznesowego, pomogą pokonać bariery kulturowe

 • Kiedy chińskie TAK oznacza NIE

  jak uniknąć błędów i pułapek w zrozumieniu kontrahenta z Dalekiego Wschodu; szkolenie w j. polskim lub francuskim

 • Effective business correspondence with the Chinese and with the Koreans

  warsztaty w języku polskim (część wykładowa) i angielskim (poziom B1, B2-ćwiczenia)
  korespondencja z kontrahentem z Dalekiego Wschodu jest wyzwaniem. Pierwszy kontakt, zapytanie ofertowe, zamówienie, reklamacja – przećwiczmy to razem

 • La Pologne - formation interculturelle pour les étrangers

  w j. francuskim, adresowane do Francuzów i Belgów przebywających w Polsce

 • Negocjacje handlowe w imporcie/eksporcie z uwzględnieniem specyfiki rozmów z partnerami europejskimi i azjatyckimi

  program szkolenia oraz język wykładowy modyfikowany zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego

 • Komunikacja międzykulturowa Wschód - Zachód


 • Polonia - formazione interculturale per stranieri

  w języku polskim i włoskim dla Włochów w Polsce

STOSOWANE TECHNIKI SZKOLENIOWE

Interaktywny wykład
Odgrywanie ról
Analiza przykładów
Quiz
Symulacje negocjacji kotwica
Praca indywidualna
Ćwiczenia w parach i w grupach

Dyskusja moderowana
Burza mózgów
Testy i formularze
Analiza zaproponowanych rozwiązań
Zajęcia z wykorzystaniem tekstów użytkowych
Indywidualne konsultacje z trenerem

Przykładowe materiały szkoleniowe

Wybrane fragmenty szkoleń